Patent Değerleme

Patent Değerleme

Patent Değerleme bir patentin oluşturduğu/oluşturabileceği parasal değerin tespiti işlemidir. Patentler teknik bir bilgiyi ticarileşebilir bir varlık haline dönüştürebilen varlıklardır.

Bir patentin yarattığı veya yaratacağı değeri hesaplarken; buluşun hukuki durumu, pazar durumu ve teknolojik durumu, finansal  değerleriyle birlikte değerlendirilmelidir.