Patent İzleme

Patent İzleme

 Küresel çapta patent veri tabanları taranarak elde edilen veriler patent uzmanlarımız tarafından özel araştırmaya tabi tutulur. Müvekkillerimizin öncelikleri doğrultusunda elde edilen verilen rapor haline getirilerek yorumlanır.