TÜRKPATENT ile YTB Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı!

TÜRKPATENT ile YTB Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı!

TÜRKPATENT ile YTB Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı!

Türk Patent ve Marka Kurumu ile Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı arasında, sınai mülkiyet alanında uluslararası öğrenciler ve yurtdışında yaşayan vatandaşlar bağlamında yürütülebilecek ortak çalışmalara ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

Kurumlar arasında imzalanan ve 9 maddeyi içeren mutabakat ile, TÜRKPATENT’in, Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) ile Türkiye’de ortak yürüttüğü Fikri Mülkiyet Hukuku lisansüstü programına dahil olacak uluslararası öğrencilerin bir bölümü Türkiye Bursları kapsamına alınacak ve kendilerine aylık burs ve barınma desteği sağlanacaktır.

İmzalanan protokol ile Türkiye Burslusu uluslararası öğrencilere yönelik sınai mülkiyet hakları konusunda eğitim programları düzenlenmesi planlanırken bu eğitimlerin sonunda öğrencilerin birikimlerini paylaşabilecekleri "Uluslararası Öğrenciler Fikri Mülkiyet Zirvesi"nin gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Ayrıca uluslararası öğrencilerin, TÜRKPATENT tarafından düzenlenen İstanbul Uluslararası Buluş Fuarına katılımları teşvik edilecektir.

Protokol, yalnızca uluslararası öğrenciler alanındaki iş birliği konularıyla sınırlı kalmıyor. Aynı zamanda sayıları 6,5 milyonu bulan yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın sınai mülkiyet başvuruları konusunda bilinçlendirilmeleri ve Türkiye’de yapmış oldukları sınai mülkiyet başvurularının envanterinin oluşturulması hususlarını da ihtiva ediyor.